EMERALD

Wstępna analiza sytuacji Klienta jest całkowicie bezpłatna!

Po przedstawieniu oferty klient może zrezygnować nie ponosząc kosztów. Do każdej przeanalizowanej oferty można jednak wrócić. Wystarczy jedynie skontaktować się z nami.

ODDŁUŻANIE

Ochrona dłużnika
Oferta przeznaczona jest dla osób fizycznych oraz firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, mającej kłopoty z zawarciem porozumienia z wierzycielami.


Oferujemy również doradztwo w zakresie polepszenia płynności finansowej
w przedsiębiorstwie.


Oddłużanie to działania prawne, negocjacyjne i finansowe mające na celu redukcję
lub umorzenie długu, a w konsekwencji pomoc dłużnikowi w poprawie jego sytuacji. Opieramy się na profesjonalnym doradztwie prawno kredytowym dlatego szybko
i skutecznie pomagamy wyzwolić się z pułapki kredytowej.

Kancelaria prawna zajmująca się wyłącznie tego rodzaju usługą ma opracowane
do perfekcji schematy działania, zna doskonale struktury odpowiadające w bankach
za tego rodzaju działania, przeanalizowała wszystkie akty prawne, regulaminy, regulacje wewnętrzne instytucji finansowych i co więcej: wie jak z tego korzystać.


Instytucje finansowe, zwłaszcza banki, łatwiej podejmują negocjacje z firmą prawniczą niż z dłużnikiem.


WAŻNE: wstępna analiza sytuacji Klienta jest całkowicie bezpłatna!
Pozwala ona zapoznać się z możliwościami działania w danej sprawie.
Ponieważ trudnych sytuacji jest tyle ile Klientów nie korzystamy z szablonowej odpowiedzi i oferty. Bezpłatna analiza sytuacji Klienta pozwala więc indywidualnie wstępnie ocenić szanse i realne możliwości na osiągnięcie sukcesu.
Analiza ta jest także niezobowiązująca. Po przedstawieniu oferty klient może zrezygnować nie ponosząc kosztów. Do każdej przeanalizowanej oferty można jednak wrócić. Wystarczy jedynie skontaktować się z nami.


EMERALD, ul.Patli 18, 16-400 Suwałki
tel/fax: 87 565 83 36, kom: 501 269 871